Υπουργείο Πολιτισμού |
Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας

Οδηγίες Ασφαλούς Διεξαγωγής Κινηματογραφικών Γυρισμάτων εν μέσω πανδημίας

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και τον δημοσιευμένο στην σελίδα https://covid19.gov.gr/covid-map/ “Χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την λοίμωξη Covid-19” και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή προβών και παραστάσεων ζωντανών θεαμάτων-ακροαμάτων.

α. Αδειοδότηση γυρισμάτων – ηχογραφήσεων

Επιτρέπονται τα γυρίσματα και οι ηχογραφήσεις μετά από άδεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το αίτημα αδειοδότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@civilprotection.gr. Για το αίτημα απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή φόρμας, πρότυπο της οποίας επισυνάπτεται ως παράρτημα. Ως προς την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου, οι υπεύθυνοι απαιτείται να συμπληρώνουν την Βεβαίωση Τύπου Α ή την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, διαθέσιμη στο https://forma.gov.gr/

Οι υπεύθυνοι των γυρισμάτων/ηχογραφήσεων οφείλουν επίσης να διενεργούν ταχείς μοριακούς ελέγχους (rapid test) εβδομαδιαίως, σε όλους τους συντελεστές.

β. Χώροι γυρισμάτων/ηχογραφήσεων

·Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά. Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος. · Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε γύρισμα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.

· Στους χώρους γυρισμάτων, ηχογραφήσεων κ.λπ. θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%). · Στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής οι οποίοι περιλαμβάνουν:

Καλό αερισμό o Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι

Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή o Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο δοχείο απορριμμάτων

Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι) o Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών

Ουρά με αποστάσεις 1.5 μέτρου o Xρήση μη ιατρικής μάσκας o Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.

Τα ντους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και καμαρίνια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια/καμαρίνια. Τα προσωπικά ρούχα των συντελεστών θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.

γ. Διεξαγωγή γυρισμάτων/ηχογραφήσεων

Ισχύει ο κανόνας της απόστασης των δύο (2) μέτρων.
H χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική την ώρα της ηχογράφησης καθώς και για τους συντελεστές σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, εκτός από τους συντελεστές που εμφανίζονται στην κάθε σκηνή/που συμμετέχουν στην ηχογράφηση.

Συστήνεται η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%).
Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για συντελεστές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Συντελεστές που εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα.

Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο.
Εάν στην στο γύρισμα απαιτείται άγγιγμα, οι ηθοποιοί που συμμετέχουν είναι υποχρεωμένοι να απολυμάνουν τα χέρια τους πριν και μετά τη σκηνή, και η επαφή να είναι πού σύντομη.
Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται σκηνές όπου ο ηθοποιός πρέπει να αγγίξει το πρόσωπο άλλου ηθοποιού. Σχετικά με κοστούμια, περούκες, μακιγιάζ κ.λπ.:

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καλλιτέχνες που τα φορούν μόνο και οι καλλιτέχνες να ντύνονται μόνοι τους o Τα προσωπικά ρούχα θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα (βλ. παραπάνω) και τα κοστούμια θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστά καλύμματα.

Τα κοστούμια θα πρέπει να καθαρίζονται με ατμό πριν και μετά τη χρήση. o Οι εργαζόμενοι στα κοστούμια, στις κομμώσεις κ.λπ. θα πρέπει να έχουν και αυτοί επαρκή χώρο εργασίας ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση του 1,5 μέτρου. o Ιδανικά οι καλλιτέχνες θα πρέπει να επιμελούνται μόνοι τους το μακιγιάζ τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, το μακιγιάζ θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση προσωπικού σετ για κάθε καλλιτέχνη, τηρώντας παράλληλα τις οδηγίες ατομικής ασφάλειας. Ο σταθμός του μακιγιάζ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι μακριά το ένα σετ από το άλλο. Πρακτικά τίποτα να μην είναι κοινό. o Ιδανικά ούτε τα είδη κομμωτηρίου θα πρέπει να είναι κοινά.
 
Οι επαγγελματίες κομμωτές, μακιγιέρ, ενδυματολόγοι κ.λ.π θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά γάντια (που θα αλλάζουν για κάθε διαφορετικό καλλιτέχνη) και μη ιατρική μάσκα κάθε φορά που επιμελούνται την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης επιλέξει να επιμεληθεί μόνος του την εμφάνισή του, θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, τηρώντας τις αποστάσεις.
 
Σχετικά με μουσικά όργανα και χορωδίες:
Τα μέλη της χορωδίας θα πρέπει να τηρούν περιμετρική απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους και να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα όσο δεν τραγουδούν.
Για πνευστά μουσικά όργανα και για τύμπανα θα πρέπει να τηρείται περιμετρική απόσταση 2 μέτρων, ενώ για χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύεται και το αεροζόλ του ιού, προτείνεται η χρήση ειδικού υφάσματος τύπου μεταξωτού πυκνής πλέξης ή διαφανούς προστατευτικού υλικού που να καλύπτει την καμπάνα (bell).
Για την χρήση και τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων, παραπέμπουμε στις εκάστοτε επικαιροποιημένες οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού για την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
 
Στα γυρίσματα/στις ηχογραφήσεις θα πρέπει να παρίστανται μόνο όσοι συντελεστές είναι αναγκαίο. Στον βαθμό που είναι εφικτό, τα γυρίσματα να γίνονται με ευέλικτο ωράριο ώστε να μην συνωστίζονται τα άτομα.
 
Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένωνεξερχομένων και η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων.
Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60 ο βαθμούς και νασιδερώνονται.
Το διάλειμμα για φαγητό θα πρέπει να γίνεται σε χώρο που να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση ασφαλείας του 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον καθώς και οι κανόνες υγιεινής. Ο χώρος, τα τραπέζια και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση. Τα φαγητά θα πρέπει να έρχονται σε ατομικές μερίδες τυλιγμένες σε ζελατίνα. Θα πρέπει να διανέμονται από προσωπικό που θα φέρει προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα) έτσι ώστε να μη δημιουργείται ουρά. Νερά, αναψυκτικά κ.λπ. θα πρέπει να διανέμονται σε ατομικές κλειστές συσκευασίες. Μετά το φαγητό τα απορρίμματα θα πρέπει να μπαίνουν σε ειδικές στεγανές συσκευασίες και να πετιούνται.
Οχήματα που μεταφέρουν προσωπικό θα πρέπει να απολυμαίνονται καθημερινά, πριν και μετά τη μεταφορά. · Ακροάσεις συστήνεται να γίνονται κατά το δυνατό μέσω τηλεδιάσκεψης ή βίντεο.

Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ .

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι εταιρείες παραγωγής θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και να προβούν κατά την κρίση τους και στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ή ενός γυρίσματος ενδεχομένως απαιτούν.

Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί

το επαγγελματικό σας project